Bine ai venit!

  • Documente atașate - click pe ”+” 2. Anexa 2. Caiet De sarcini. Fisa de Date. Model Contract , 2020 4. Formulare ,2020 ANUNT AVIZIER CONCURS promovare FC.PUBLEXECUTIE.2020 ANUNT AVIZIER CONCURS FC.PUBLEXECUTIE. reg agr. 2020 Salarii Licitatie publica pasune AC,20.03.2019 Anunt 1, 20.03.2019 Anunt 2, 2.04.2019 Anunt public Buget 2018 HCL 47 Concesionare 1. Studiu de oportunitate 2. Caiet de sarcini 3. Documentatie de atribuire 4.Contract de concesiune
    Avizier Online
  • Mulțumim pentru implicare! Propuneri, idei de proiecte, sesizari Petiții In atentia Primarului/Consiliului Local/Departamentului... Subsemnatul/Subsemnata, Nume și prenume Dimiciliu Tel: Vă aduc la cunoștință următoarele situații, probleme: Vă rugăm precizați problema și cum vă afectează pe dvs și restul comunității (dacă este cazul) În baza legilor: Lege Lege Lege Din situația de fapt expusă mai sus, solicit următoarele: SHOW SUMMARY Some required Fields are emptyPlease check the highlighted fields. Submit
    Pagina Cetățeanului
  • Noutăți din partea Primarului tău