Bine ai venit!

  • Documente atașate - click pe ”+” Anunt 1, 20.03.2019 Anunt 2, 2.04.2019 Anunt public Buget 2018 HCL 47 Concesionare 1. Studiu de oportunitate 2. Caiet de sarcini 3. Documentatie de atribuire 4.Contract de concesiune
    Avizier Online
  • Mulțumim pentru implicare! Propuneri, idei de proiecte, sesizari Petiții In atentia Primarului/Consiliului Local/Departamentului... Subsemnatul/Subsemnata, Nume și prenume Dimiciliu Tel: Vă aduc la cunoștință următoarele situații, probleme: Vă rugăm precizați problema și cum vă afectează pe dvs și restul comunității (dacă este cazul) În baza legilor: Lege Lege Lege Din situația de fapt expusă mai sus, solicit următoarele: SHOW SUMMARY Some required Fields are emptyPlease check the highlighted fields. Submit
    Pagina Cetățeanului
  • Noutăți din partea Primarului tău