Primăria Adunații-Copăceni

Hotărârile autorității deliberative

1 1644832b56 Hotararile-autoritatii-deliberative 82de0420d1
Thumbnail for Hotarari-ale-Consiliului-Local-2024Hotarari-ale-Consiliului-Local-2024

16.67 MB
Thumbnail for Hotarari-ale-Consiliului-Local-2023Hotarari-ale-Consiliului-Local-2023

239.22 MB

2

Send Link

Send an email with links to the files. Add more files if needed.

Files to be sent:

Separate multiple addresses with a comma

Add More Files

/Hotarari-ale-Consiliului-Local-2023/HCL-1-Documentatii-Caiet-SarciniContract-pt_-ADI-Judet-curat-zona-3-jpg2pdf.pdf
/Hotarari-ale-Consiliului-Local-2023/HCL-2-Documentatii-Caiet-Sarcini-pt_-ADI-Judet-curat-zona-3-ajpg2pdf.pdf
/Hotarari-ale-Consiliului-Local-2023/HCL-3-Reactualizare-indicatori-teh-econ-Construire-locuinte-sociale-sat-Varlaam-pt-jpg2pdf.pdf
/Hotarari-ale-Consiliului-Local-2023/HCL-4-Aprobare-retea-scolara-2023-2024-jpg2pdf.pdf
/Hotarari-ale-Consiliului-Local-2023/HCL-5-Alegere-presedinte-sedinta-februarie-aprilie-jpg2pdf.pdf
/Hotarari-ale-Consiliului-Local-2023/HCL-6-Aprobare-buget-si-lista-de-investitii-pe-anul-2023jpg2pdf.pdf
/Hotarari-ale-Consiliului-Local-2023/HCL-7-executie-buget-Aquatera-Adunatii-Ccopaceni-la-31_12_2022jpg2pdf.pdf
/Hotarari-ale-Consiliului-Local-2023/HCL-8-Aprobare-executie-buget-SC-Adcop-Grup-la-31_12_2022-jpg2pdf.pdf
/Hotarari-ale-Consiliului-Local-2023/HCL-9-Aprobare-buget-Aquatera-pt-anul-2023jpg2pdf.pdf
/Hotarari-ale-Consiliului-Local-2023/HCL-10-Aprobare-buget-SC-Adcop-Grup-pt-anul-2023-jpg2pdf.pdf
/Hotarari-ale-Consiliului-Local-2023/HCL-11-Planul-de-actiuni-si-lucrari-pt-2023-in-conf-cu-Lg_-416-din-2001-jpg2pdf-1.pdf
/Hotarari-ale-Consiliului-Local-2023/HCL-12-Acordare-sprijin-financiarAFC-Victoria-Adunatii-Copaceni-jpg2pdf.pdf
/Hotarari-ale-Consiliului-Local-2023/HCL-13-Protocol-colaborare-pt-proiectul-HUB-incheiat-intre-comuna-si-Min-Muncii-si-Solidaritatii-Sociale-jpg2pdf.pdf
/Hotarari-ale-Consiliului-Local-2023/HCL-14-Protocol-colaborare-pt-proiectul-HUB-incheiat-intre-comuna-si-Min-Muncii-si-Solidaritatii-Sociale-prin-ANPIS-si-Autoritatea-pt-digitalizarea-Romaniei-ADR-jpg2pdf.pdf
/Hotarari-ale-Consiliului-Local-2023/HCL15-Utilizarea-excedentului-rezulatat-din-executia-bugetului-la-final-an-2022-jpg2pdf.pdf
/Hotarari-ale-Consiliului-Local-2023/HCL-16-Actualizare-deviz-general-pt-Construire-locuinte-sociale-sat-Varlaam-jpg2pdf-1.pdf
/Hotarari-ale-Consiliului-Local-2023/HCL-17-Incetarea-mandatului-de-consilier-al-dl-Cardas-Marius-ca-urmare-a-demisiei-jpg2pdf.pdf
/Hotarari-ale-Consiliului-Local-2023/HCL-18-Punerea-la-dispozitie-catre-Apa-Service-SA-a-terenurilor-necesare-Proiectului-regonal-de-dezvoltate-a-Infrastructurii-de-apa-si-apa-uzata-jpg2pdf.pdf
/Hotarari-ale-Consiliului-Local-2023/HCL19-Aprobarea-Planului-pt-asigurarea-resurselor-umane-si-materiale-necesare-situatiilor-de-urgenta-pt-anul-2023-jpg2pdf.pdf
/Hotarari-ale-Consiliului-Local-2023/HCL-20-Aprobare-prelungire-Scrsoare-de-garantie-din-partea-F_N_G_C_I_M_M_-SA_IFN-pt-proiectul-Sistem-centralizat-de-canalizare-menajera-in-satul-Darasti-Vlasca-com-Adunatii-Copaceni_jpg2pdf-1.pdf
/Hotarari-ale-Consiliului-Local-2023/HCL-21-Raportul-primarului-privind-starea-economica-sociala-si-de-mediu-acomunei-Adunatii-Copaceni-jpg2pdf-1.pdf
/Hotarari-ale-Consiliului-Local-2023/HCL-22-Acordarea-unor-cadouri-de-8-Martie-in-suma-de-300-leifiecarei-salariate-din-cadrul-primariei-jpg2pdf-1.pdf
/Hotarari-ale-Consiliului-Local-2023/HCL-23-Revocarea-din-Consiliul-de-administratie-al-SC-Aquatera-Adunatii-Copaceni-a-dlui-Andrei-Nicolae-_jpg2pdf-1.pdf
/Hotarari-ale-Consiliului-Local-2023/HCL-24-Participarea-comunei-la-programul-finantat-prin-PNRR-aprobarea-proiectului-Dotarea-cu-mobilier-echipamente-didactice-si-digitale-a-unitatilor-de-invatamant-de-pe-raza-comunei-jpg2pdf-1.pdf
/Hotarari-ale-Consiliului-Local-2023/HCL-25-Mutarii-activitatii-didactice-a-elevilor-din-Scoala-Gimnaziala-nr-2Darasticu-cls-I-VIII-si-Scoala-Gimnaziala-nr-1_-cu-clsI-IV-in-cadrul-Scolii-Gomnaziale-nr-1-cu-clsV-VIII_jpg2pdf-1-1.pdf
/Hotarari-ale-Consiliului-Local-2023/HCL-26-Achizitionarea-serviciului-de-audit-extern-pt-SC-Aquatera-Adunatii-Copaceni-pt-anii-2022-2024jpg2pdf-1-1.pdf
/Hotarari-ale-Consiliului-Local-2023/HCL-27-Achizitionarea-serviciului-de-audit-extern-pt-SC-Adcop-Grup-SRL-pt-anii-2022-2024-jpg2pdf-1-1.pdf
/Hotarari-ale-Consiliului-Local-2023/HCL-28-Rectificare-buget-2023-jpg2pdf.pdf
/Hotarari-ale-Consiliului-Local-2023/HCL-29-Majorare-capital-social-al-SC-Aquatera-Adunatii-Copaceni-de-la-bugetul-local-jpg2pdf.pdf
/Hotarari-ale-Consiliului-Local-2023/HCL-30-Neasumarea-responsabilitatii-pt-achizitia-produselor-ptderularea-masurilor-educative-in-cadrul-proectului-Programul-pentru-scoli-al-Romaniei_jpg2pdf.pdf
/Hotarari-ale-Consiliului-Local-2023/HCL-30-Neasumarea-responsabilitatii-pt-achizitia-produselor-ptderularea-masurilor-educative-in-cadrul-proectului-Programul-pentru-scoli-al-Romaniei_jpg2pdf_1.pdf
/Hotarari-ale-Consiliului-Local-2023/HCL-31-Donatie-471-mp-teren-cu-destinatia-drumin-sat-Varlaam-_jpg2pdf-1.pdf
/Hotarari-ale-Consiliului-Local-2023/HCL-32-Revocare-din-Consiliul-de-administratie-al-SC-Adcop-Grup-SRL-a-dlui-Neacsu-Iulius-jpg2pdf-1.pdf
/Hotarari-ale-Consiliului-Local-2023/HCL-33-Desemnarea-a-doi-consilieri-in-vederea-constituirii-Comisiei-de-evaluare-a-performantelor-secretarului-general-al-comunei-pt-anul-2022_jpg2pdf-1.pdf
/Hotarari-ale-Consiliului-Local-2023/HCL-34-Participare-la-parteneriatul-la-Grupul-Pentru-Dezvoltare-Locala-jpg2pdf-2.pdf
/Hotarari-ale-Consiliului-Local-2023/HCL-35-Achizitoanare-a-serviciilor-juridice-de-consultanta-si-asistenta-sau-reprezentare-pentru-comuna-Consiliul-local-sau-primar-sunt-sau-vor-fi-parte-jpg2pdf-2.pdf
/Hotarari-ale-Consiliului-Local-2023/HCL-36_Alegere-presedinte-sedinta-mai-iulie-2023.pdf
/Hotarari-ale-Consiliului-Local-2023/HCL-37-Executie-buget-trim-I-2023.pdf
/Hotarari-ale-Consiliului-Local-2023/37_Anexa-Executie-TRIM-1_-jpg2pdf.pdf
/Hotarari-ale-Consiliului-Local-2023/HCL-38-Rectificare-bugetului-comunei-si-a-listei-de-investitii.pdf
/Hotarari-ale-Consiliului-Local-2023/HCL-39-Modificare-HCL-77-din-2022-radiere-diagnostic-din-continutul-hotararii.pdf
/Hotarari-ale-Consiliului-Local-2023/PV-Sedinta-16_01_2023-jpg2pdf.pdf
/Hotarari-ale-Consiliului-Local-2023/P_V_-Sedinta-27_01_2023jpg2pdf.pdf
/Hotarari-ale-Consiliului-Local-2023/PV-Sedinta-30_01_2023jpg2pdf.pdf
/Hotarari-ale-Consiliului-Local-2023/PV-Sedinta-02-_02_2023-jpg2pdf-1.pdf
/Hotarari-ale-Consiliului-Local-2023/PV-Sedinta-09_03_2023-jpg2pdf-1-1.pdf
/Hotarari-ale-Consiliului-Local-2023/HCL-40-Aprob-documentatie-SF-Infiintarea-unui-centru-de-colectare-a-deseurilor-prin-aport-voluntar_.pdf
/Hotarari-ale-Consiliului-Local-2023/pv-sedinta-10_05_2023.pdf
/Hotarari-ale-Consiliului-Local-2023/41_anexa-indexare-taxe-si-imp_2024-1.pdf
/Hotarari-ale-Consiliului-Local-2023/HCL-41_-Indexarea-impozitelor-si-taxelor-locale-cu-rata-inflatiei-pt-anul-2024.pdf
/Hotarari-ale-Consiliului-Local-2023/HCL-42-Aprobare-tarife-si-taxa-slubrizare-la-nivelul-comunei.pdf
/Hotarari-ale-Consiliului-Local-2023/Anexa-11-Tarife.pdf
/Hotarari-ale-Consiliului-Local-2023/Ctr-prestari-servicii-salubritate_UAT_Adunatii-Copaceni_2023.pdf
/Hotarari-ale-Consiliului-Local-2023/HCL-43-Infiintare-serviciu-iluminat-public-si-delegarea-acestuia.pdf
/Hotarari-ale-Consiliului-Local-2023/HCL-44-Acceptare-donatie-microbuz-de-la-Scoala-Gimnaziala-Daia.pdf
/Hotarari-ale-Consiliului-Local-2023/HCL-45-Acceptare-donatiae-microbuz-de-la-Primaria-Adunatii-Copaceni-catre-SC-AXI-Adunatii-Copaceni.pdf
/Hotarari-ale-Consiliului-Local-2023/HCL-46_-Rectificare-buget-20232.pdf
/Hotarari-ale-Consiliului-Local-2023/HCL-47_-Aprobare-cont-anual-executie-pt-anul-2022.pdf
/Hotarari-ale-Consiliului-Local-2023/HCL-48-Aprobare-imprumut-din-Trezoreria-Statului-cf-OG24-din-2003.pdf
/Hotarari-ale-Consiliului-Local-2023/HCL-49-Privind-retragerea-comunei-din-Grupul-pt-Dezvoltare-Locala-Giurgiu.pdf
/Hotarari-ale-Consiliului-Local-2023/HCL-50-Elaborare-si-implementare-in-cadrul-parteneriatului-GRUPUL-DE-ACTIUNE-LOCALA-SABAR-ILFOV-SUD.pdf
/Hotarari-ale-Consiliului-Local-2023/P_V-Sedinta-25052023.pdf
/Hotarari-ale-Consiliului-Local-2023/HCL-51-Aprobare-depunere-proiect-misrobuze-electrice-pt-elevi.pdf
/Hotarari-ale-Consiliului-Local-2023/P_V_sedinta-30_05_2023.pdf
/Hotarari-ale-Consiliului-Local-2023/HCL-52-Rectificare-de-buget-2023.pdf
/Hotarari-ale-Consiliului-Local-2023/PV-Sedinta-7-iunie.pdf
/Hotarari-ale-Consiliului-Local-2023/HCL-53-Rectificare-de-buget.pdf
/Hotarari-ale-Consiliului-Local-2023/HCL-54_-Aprobare-SFpt-Construire-si-dotare-scoala-cu-cls-I-VIII-in-sat-Darasti-Vlasca-com-Adunatii-Copaceni.pdf
/Hotarari-ale-Consiliului-Local-2023/HCL-55-Predare-catre-C_N_I_A-a-amplasamentului-in-vedere-constuirii-si-dotare-scola-cu-cls-I-VIIIin-sat-DarastiVlasca-com-Adunatii-Copaceni.pdf
/Hotarari-ale-Consiliului-Local-2023/HCL56-Aprobare-mandat-special-pt-ADI-Sanatate-prin-apa-curatapt-Stratgia-de-tarifare-apa-si-canal-pt-perioada-2023-2027.pdf
/Hotarari-ale-Consiliului-Local-2023/P_V-Sedinta-din-21_06_2023.pdf
/Hotarari-ale-Consiliului-Local-2023/HCL-57-Aprobare-Regulament-organizare-si-functionareCompartiment-asistenta-sociala.pdf
/Hotarari-ale-Consiliului-Local-2023/HCL-58-Stabilirea-datei-de-6-august-pt-organizarea-zilei-comunei-in-anul-2023.pdf
/Hotarari-ale-Consiliului-Local-2023/HCL-59-Aprobare-documentatie-SF-si-sindicatori-tehnico-economici-actualizati-pt-Dezvoltarea-infrastructuriide-transport-verde-piste-pt-biciclete-pe-sos-Giurgiului.pdf
/Hotarari-ale-Consiliului-Local-2023/HCL-60-Aprobarea-Strategiei-de-Dezvoltare-Locala-pt-perioada-2021-2027.pdf
/Hotarari-ale-Consiliului-Local-2023/P_V_-Sedinta-27_06_2023.pdf
/Hotarari-ale-Consiliului-Local-2023/HCL-61-Executie-trim-II-2023.pdf
/Hotarari-ale-Consiliului-Local-2023/HCL-62-Completarea-si-modificarea-Nomenclatorului-stradal-al-com-Adunatii-Copaceni.pdf
/Hotarari-ale-Consiliului-Local-2023/NOMENCLATOR-NOU-ANEXA-HCL-62.pdf
/Hotarari-ale-Consiliului-Local-2023/HCL-63-Aprobare-buget-credit-intern-cf-Ordonanta-24-din2023-imprumut-de-la-Trezoreria-Statului.pdf
/Hotarari-ale-Consiliului-Local-2023/HCL-64-Rectificare-buget-2023.pdf
/Hotarari-ale-Consiliului-Local-2023/HCL-65Studiu-de-fezabilitate-pt-Proiectul-Regional-apa-si-apa-uzata-in-jud-Giurgiu_.pdf
/Hotarari-ale-Consiliului-Local-2023/P_V_-Sedinta-din-11_07_2023.pdf
/Hotarari-ale-Consiliului-Local-2023/HCL-66-Actualizare-Deviz-generalsi-inticatori-teh-aconomici-pt-proiectul-Construire-Scoala-Darasti-Vlasca.pdf
/Hotarari-ale-Consiliului-Local-2023/P_V_-Sedinta-14_07_2023.pdf
/Hotarari-ale-Consiliului-Local-2023/HCL-72.pdf
/Hotarari-ale-Consiliului-Local-2023/HCL-73-Rectificare-de-buget-2023.pdf
/Hotarari-ale-Consiliului-Local-2023/HCL-74-Completare-dom-public-cu-suprafata-de-2_711-mp-amplasat-in-T-46-p-740.pdf
/Hotarari-ale-Consiliului-Local-2023/HCL-80-Aprob-act-adit-nr-2-la-socierea-dinter-judetul-Giurgiu-ci-UAT-eurile-sale-pt-proiectul-SIstem-Integrat-al-Deseurilor-Solide-in-jud-Gr.pdf
/Hotarari-ale-Consiliului-Local-2023/HCL-81-Aprob-acte-adit-nr-10-si-11-la-Statutul-ADI-Un-judet-curat.pdf
/Hotarari-ale-Consiliului-Local-2023/HCL-82-Documentatie-atribuire-SF-Caiet-de-sarcini-Ctr-Delegare-pt-Centrul-de-Management-al-deseurilor-Fratesti.pdf
/Hotarari-ale-Consiliului-Local-2023/HCL-83-Completare-dom-public-cu-sup_-teren-4700mp-amplasat-in-T2-p-25-extravilan-neproductiv.pdf
/Hotarari-ale-Consiliului-Local-2023/HCL-84-Modificarepozitia-86-din-Inventarul-dom_-public-T-22-P2412-teren-fotbal.pdf
/Hotarari-ale-Consiliului-Local-2023/HCL-85-Aprob-proiect-SF-Deviz-general-Parc-sportiv-si-de-agrement-.pdf
/Hotarari-ale-Consiliului-Local-2023/PV-sedinta-30_08_2023.pdf
/Hotarari-ale-Consiliului-Local-2023/HCL-86-Atribuire-denumire-PETRE-CRAIUN-a-bibliotecii-comunale.pdf
/Hotarari-ale-Consiliului-Local-2023/HCL-87-Reprezentantii-Cosiliului-local-in-cadrul-Consiliu-de-administratie-Scolii-gimnaziale-nr-1_.pdf
/Hotarari-ale-Consiliului-Local-2023/HCL-88-Rectificare-de-buget-2023.pdf
/Hotarari-ale-Consiliului-Local-2023/HCL-89-PUZ-Construire-spalatorie-auto-strTeiului-nr-2.pdf
/Hotarari-ale-Consiliului-Local-2023/HCL90-Construire-spalatorie-auto-strada-Victoriei-sat-Mogosesti.pdf
/Hotarari-ale-Consiliului-Local-2023/P_V_-sedinta-21_09_2023.pdf
/Hotarari-ale-Consiliului-Local-2023/HCL-91-Aprobare-DALI-si-indicatori-tehnico-econ-pt-Reabilitare-si-modernizare-Camin-Cultural-Adunatii-Copaceni.pdf
/Hotarari-ale-Consiliului-Local-2023/P_V_-Sedinta-28_09_2023.pdf
/Hotarari-ale-Consiliului-Local-2023/HCL-92-Prelungire-scrisoare-garantie.pdf
/Hotarari-ale-Consiliului-Local-2023/HCL-93-Rectificare-de-buget.pdf
/Hotarari-ale-Consiliului-Local-2023/HCL-94-Aprobare-proict-de-digitalizare-administrativa.pdf
/Hotarari-ale-Consiliului-Local-2023/HCL-95Aprobare-doc-Infiintare-platforma-de-gunoi-de-grajd.pdf
/Hotarari-ale-Consiliului-Local-2023/HCL-96-Actualizare-DG-si-D-rest-de-executat-ptConstruire-locuinte-sociale.pdf
/Hotarari-ale-Consiliului-Local-2023/HCL-97-Constituire-echipa-mobila-pt-interventia-de-urgenta-in-caz-de-violenta-domestica.pdf
/Hotarari-ale-Consiliului-Local-2023/HCL-98-Aprob-are-indicatori-tehnico-economici-ptModernizarea-sistemului-de-iluminat-public.pdf
/Hotarari-ale-Consiliului-Local-2023/HCL-99-atribuirea-in-folosinta-gratuita-a-suprafetei-de-21204-mp-catre-ANIF.pdf
/Hotarari-ale-Consiliului-Local-2023/P_V-Sedinta-16102023.pdf
/Hotarari-ale-Consiliului-Local-2023/Hcl-nr_100-din-25_10_2023.pdf
/Hotarari-ale-Consiliului-Local-2023/HCL-nr_101-privind-aprobare-documentatiei-tehnico-economice-a-obiectivului-de-investii-Infiintare-platforma-comunala-pt-gunoi-de-grajd-in-Com_Adunatii-Copacenijud_Giurgiu.pdf
/Hotarari-ale-Consiliului-Local-2023/HCL-102-din-25_10_2023-privind-revocarea-HCL-nr_96-din-16_10_2023.pdf
/Hotarari-ale-Consiliului-Local-2023/Hcl-103-din-25_10_2023.pdf
/Hotarari-ale-Consiliului-Local-2023/PV-25_10_2023.pdf
/Hotarari-ale-Consiliului-Local-2023/HCL_105.pdf
/Hotarari-ale-Consiliului-Local-2023/HCL_104.pdf
/Hotarari-ale-Consiliului-Local-2023/PV_sedinta-31_10_2023.pdf
/Hotarari-ale-Consiliului-Local-2023/PV_sedinta-14_11_2023.pdf
/Hotarari-ale-Consiliului-Local-2023/HCL_106.pdf
/Hotarari-ale-Consiliului-Local-2023/HCL_107.pdf
/Hotarari-ale-Consiliului-Local-2023/HCL_108.pdf
/Hotarari-ale-Consiliului-Local-2023/HCL_109.pdf
/Hotarari-ale-Consiliului-Local-2023/HCL_110.pdf
/Hotarari-ale-Consiliului-Local-2023/HCL_111.pdf
/Hotarari-ale-Consiliului-Local-2023/HCL_112.pdf
/Hotarari-ale-Consiliului-Local-2023/HCL_113.pdf
/Hotarari-ale-Consiliului-Local-2023/HCL_114.pdf
/Hotarari-ale-Consiliului-Local-2023/HCL_115.pdf
/Hotarari-ale-Consiliului-Local-2023/HCL_116.pdf
/Hotarari-ale-Consiliului-Local-2023/HCL_117.pdf
/Hotarari-ale-Consiliului-Local-2023/HCL_118.pdf
/Hotarari-ale-Consiliului-Local-2023/Pv_sedinta_05_12_2023.pdf
/Hotarari-ale-Consiliului-Local-2023/PV_sedinta_23_11_2023.pdf
/Hotarari-ale-Consiliului-Local-2023/HCL_119.pdf
/Hotarari-ale-Consiliului-Local-2023/HCL_120.pdf
/Hotarari-ale-Consiliului-Local-2023/HCL_121.pdf
/Hotarari-ale-Consiliului-Local-2023/HCL_122.pdf
/Hotarari-ale-Consiliului-Local-2023/PV_sedinta_19_12_2023.pdf
/Hotarari-ale-Consiliului-Local-2023/pv_sedinta_20_12_2023.pdf
/Hotarari-ale-Consiliului-Local-2023/HCL_123.pdf
/Hotarari-ale-Consiliului-Local-2023/PV_sedinta_28_12_2023.pdf
/Hotarari-ale-Consiliului-Local-2023/HCL_124.pdf
/Hotarari-ale-Consiliului-Local-2023/HCL_125.pdf
/Hotarari-ale-Consiliului-Local-2023/HCL_126.pdf
/Hotarari-ale-Consiliului-Local-2023/HCL_127.pdf
/Hotarari-ale-Consiliului-Local-2023/HCL_128.pdf
/Hotarari-ale-Consiliului-Local-2023/HCL_129.pdf
/Hotarari-ale-Consiliului-Local-2023/HCL_130.pdf
/Hotarari-ale-Consiliului-Local-2024/HCL_1_Acoperirea-deficitului-sectiunii-dezvoltare-a-bugetului-local-2023-din-excedent-buget-an-2022.pdf
/Hotarari-ale-Consiliului-Local-2024/PV_sedinta_08_01_2024.pdf
/Hotarari-ale-Consiliului-Local-2024/HCL_2_Alegere-presedinte-sedinta-feb-aprilie-2024.pdf
/Hotarari-ale-Consiliului-Local-2024/HCL_3_Aprob-Strategie-de-dezvoltare-a-serv-de-salubrizare-a-jud-Giurgiu.pdf
/Hotarari-ale-Consiliului-Local-2024/HCL_4_Aprobare-buget-al-comunei-pentru-anul-2024.pdf
/Hotarari-ale-Consiliului-Local-2024/HCL_5_Aprob-executie-bugetului-SC-ADCOP-GRUP-SRL.pdf
/Hotarari-ale-Consiliului-Local-2024/HCL_6_Aprob-buget-ADCOP-GRUP-SRL-pt-anul-2024.pdf
/Hotarari-ale-Consiliului-Local-2024/HCL_7_Aprob-executie-buget-AQUATERA-SRL-la-31_12_2023.pdf
/Hotarari-ale-Consiliului-Local-2024/HCL_8_Aprob-buget-AQUATERA-SRL-pt-anul-2024.pdf
/Hotarari-ale-Consiliului-Local-2024/HCL_9_Actualizarea-Regulamentului-de-organizare-si-functionare-al-aparatului-de-specialitateal-primarului.pdf
/Hotarari-ale-Consiliului-Local-2024/HCL_10_-Aprob-Planul-de-actiuni-si-lucrari-de-interes-local-beneficiare-de-venitul-minim-de-incluziune.pdf
/Hotarari-ale-Consiliului-Local-2024/HCL_11_Stabilirea-locurilor-unde-sunt-interzise-adunarile-publice.pdf
/Hotarari-ale-Consiliului-Local-2024/HCL_12_Includerea-in-Programul-National-de-Investitii-Scoli-sigure-si-sanatoase39a-obiectivului-Demolare-si-construire-scoala-cu-cls-i-viii-in-sat-Darsti-Vlasca-com-Adunatii-Copaceni.pdf
/Hotarari-ale-Consiliului-Local-2024/HCL_13_Includerea-in-Programul-National-de-Investitii-Scoli-sigure-si-sanatoase39a-obiectivului-Demolare-si-construire-scoala-cu-cls-I-IV-in-sat-Adunati-com-Adunatii-Copaceni.pdf
/Hotarari-ale-Consiliului-Local-2024/P_V-Sedinta-31_01_2024.pdf
/Hotarari-ale-Consiliului-Local-2024/HCL_14_Rectificare-buget-an-2024.pdf
/Hotarari-ale-Consiliului-Local-2024/HCL_15_Acordare-sprijin-financiar-parohieiAdormirea-Maicii-Domnului.pdf
/Hotarari-ale-Consiliului-Local-2024/HCL_16_Acordare-ajutor-financiar-asociatieisportive-Victoria-din-com-Adunatii-Copaceni.pdf
/Hotarari-ale-Consiliului-Local-2024/HCL_17_Majorare-capital-social-al-SC-AQUATERAAdunatii-Copaceni-SRL-de-la-bugetul-local.pdf
/Hotarari-ale-Consiliului-Local-2024/HCL_18_Majorare-pret-apa-bruta-produsa-transportata-si-distribuita-de-Aquatera-SRL.pdf
/Hotarari-ale-Consiliului-Local-2024/HCL_19_Aprobare-procedura-acordare-ajutoare-de-urgenta.pdf
/Hotarari-ale-Consiliului-Local-2024/HCL_20_-Aprobare-indicatori-teh-ec-si-DG-pt-Construire-locuinte-sociale-in-com-Adunatii-Copaceni.pdf
/Hotarari-ale-Consiliului-Local-2024/HCL_21_Aprob-indicatori-teh-econom-cf-Ordinul-MDLPA-nr_468din2023-pt-aprob-cost-unitar-mp-suprafata-pt-Demolare-si-construire-scola-cu-cls-I-IV-in-sat-Adunatii-Copaceni.pdf
/Hotarari-ale-Consiliului-Local-2024/HCL_22_Aprob-indicatori-teh-econom-cf-Ordinul-MDLPA-nr_468din2023-pt-aprob-cost-unitar-mp-suprafata-pt-Demolare-si-construire-scola-cu-cls-V-VIII-in-sat-Darasti-Vlasca.pdf
/Hotarari-ale-Consiliului-Local-2024/P_V_-Sedinta26_02_2024.pdf
/Hotarari-ale-Consiliului-Local-2024/HCL_23_-priv-modificare-si-completare-HCL-nr_21-din-26_02_2024.pdf
/Hotarari-ale-Consiliului-Local-2024/HCL_24_priv-modificare-si-completare-HCL-nr_22-din-26_02_2024.pdf
/Hotarari-ale-Consiliului-Local-2024/P_V-sedinta-14_03_2024.pdf
/Hotarari-ale-Consiliului-Local-2024/HCL-25-Aprob-documentatie-DG-Buget-pt-Centru-de-zi-pt-_-pers-varstnice-si-furnizarea-de-servicii-socialede-ingrijire-la-domiciliu-in-com-Adunatii-Copaceni.pdf
/Hotarari-ale-Consiliului-Local-2024/HCL-26-Aprobare-Planului-deAnaliza-si-Acoperire-a-Riscurilor-la-nivelul-comunei.pdf
/Hotarari-ale-Consiliului-Local-2024/HCL-27Modificare-si-completare-HCL-nr-42din25_05_2023-privind-taxa-salubrizare.pdf
/Hotarari-ale-Consiliului-Local-2024/HCL-28-Transfer-microbuz-Mercedes-Benz-Sprinter-311CDI-de-la-com_-Izvoarele-catre-Com-Adunatii-Copaceni.pdf
/Hotarari-ale-Consiliului-Local-2024/HCL-29-Transfer-microbuz-Mercedes-Benz-Sprinter-311CDI-de-la-com_-Adunatii-Copaceni-catre-Adcop-Grup-SRL.pdf
/Hotarari-ale-Consiliului-Local-2024/HCL-30-Desmnarea-a-doi-consilieri-locali-in-vederea-constituirii-Comisiei-de-evaluare-a-performantelor-Secretarului-general-al-comunei-pentru-anul-2023.pdf
/Hotarari-ale-Consiliului-Local-2024/HCL31.pdf