Primăria Adunații-Copăceni

Proiecte

În curs de implementare:

 1. Alimentarea cu gaze naturale a localităților Adunații-Copăceni, Dărăști-Vlașca, Mogoșești, Varlam prin Concesionare
 2. Alimentare cu apă potabilă în Adunații-Copăceni, Dărăști-Vlașca, Mogoșești, Varlam prin Programul Național de Dezvoltare Locală, AFIR
 3. Extindere Școală Primară Clasele I-IV în Comuna Adunații-Copăceni
 4. Amenajare trotuare circulabile pe o lungime de 20km în Comuna Adunații-Copăceni

 

Proiecte depuse:

 1. Îmbunătățirea drumurilor de interes local în Comuna Adunații-Copăceni, prin PNDL OUG 28, AFIR
 2. Sistem centralizat de canalizare menajeră în satul Dărăști-Vlașca, Comuna Adunații-Copăceni, Județ Giurgiu prin AFIR

 

Proiecte în așteptare:

 1. Eficiența sistemului de iluminat public, stradal, arhitectural și ambiental
 2. Înființare teren Multisport
 3. Reabilitare sediu Poștă, aflat în proprietatea Primăriei Adunații-Copăceni
 4. Amenajare spații verzi
 5. Amenajare spații de joacă
 6. Reabilitare Cămin Cultural în satul Dărăști-Vlașca
 7. Ștrand în zona Lunca Argeșului
 8. Eficientizare termică a clădirilor
 9. Utilizarea energiei solare
 10. Spațiu de depozitare legume și flori
 11. Derularea programului ”Școala după școală”
 12. Extindere rețea electrică