Primăria Adunații-Copăceni

Despre comună

Comuna Adunații-Copăceni este localizată în Județul Giurgiu și este formată din satele Adunații-Copăceni (reședință), Dărăști-Vlașca, Mogoșești și Varlaam. Este situată în zona de nord a județului, la limita cu județul Ilfov, pe malul drept al Argeșului.

Date demografice

Conform recensământului efectuat în 2011, populația comunei Adunații-Copăceni se ridică la 6.621 de locuitori, în scădere față de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 6.693 de locuitori. Majoritatea locuitorilor sunt români (92,25%), cu o minoritate de romi (1,15%). Pentru 6,49% din populație, apartenența etnică nu este cunoscută. Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocși (93,19%). Pentru 6,49% din populație, nu este cunoscută apartenența confesională.

Istoric

La sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna făcea parte din plasa Câlniștea a județului Vlașca și era formată din satele Adunații Copăceni, Berești și Pârlita, având în total 2567 de locuitori.

Cincisprezece obiective din comuna Adunații Copăceni sunt incluse în lista monumentelor istorice din județul Giurgiu ca monumente de interes local. Patru dintre ele sunt situri arheologice: situl de la „Dăneasca” (în partea de nord a satului Adunații Copăceni); situl de la Dărăști-Vlașca (700 m est de sat); așezarea din Epoca Bronzului Târziu (cultura Tei, faza III) de la marginea vestică a satului Mogoșești; și situl de pe „Terasa Argeșului” de la marginea de nord-est a satului Varlaam. Ele cuprind vestigii începând din neolitic și terminând cu Evul Mediu.

Alte nouă obiective sunt clasificate ca monumente de arhitectură: conacul col. Chiriac (începutul secolului al XX-lea); conacul Marmorosch-Blank (1897) — ambele aflate în fostul sat Pârlita/Argeșu, actualmente în Adunații-Copăceni; biserica „Adormirea Maicii Domnului” (1875, refăcută în 1935); fosta școală și actuala poștă (sfârșitul secolului al XIX-lea), ambele în strada Bisericii din satul Adunații-Copăceni; biserica „Cuvioasa Paraschiva” (1873) din fostul sat Pâslari; conacul Marmorosch-Blank, astăzi grădiniță (începutul secolului al XX-lea); biserica „Sfântul Nicolae” (1873) — ultimele trei în satul Dărăști-Vlașca; spitalul (începutul secolului al XX-lea); și biserica „Sfinții Constantin și Elena (1823-1825), ultimele din satul Mogoșești.

Celelalte două sunt clasificate ca monumente memoriale sau funerare: cimitirul cu cruci de piatră (a doua jumătate a secolului al XIX-lea) din curtea bisericii din fostul sat Pâslari (actualmente parte din Dărăști-Vlașca); și crucile de piatră din curtea bisericii din Mogoșești.