Primăria Adunații-Copăceni

Stare civilă

Stimați cetățeni, Departamentul de Stare Civilă are 2 competențe:

 1. oficierea căsătoriei civile și eliberarea certificatului de căsătorie;
 2. înregistrarea deceselor.

 

Căsătoria civilă

Căsătoria se încheie în faţa ofiţerului de stare civilă al comunei în cuprinsul căreia se află domiciliu sau reşedinţa (flotantul) oricăruia dintre viitorii soţi. Acte necesare  pentru soţi la prima căsătorie:

 • actul de identitate (cartea de identitate/ provizorie) – în original şi copie;
 • certificatul de naştere – în original şi copie;
 • certificat medical prenupţial – pentru ambii viitori soţi – original;
 • copii de pe buletinele nașilor.

 

Acte necesare  pentru soţi (unul saui ambii) care nu se află la prima căsătorie. Pe lângă actele precizate mai sus, viitorul soţ/ soţie va prezenta dovada desfacerii/ încetării căsătoriei anterioare, respectiv:

 • sentinţă de divorţ rămasă irevocabilă/ certificat de divorţ administrativ;
 • certificat deces al fostului soţ – original şi copie.

 

Pentru a vă programa o cununie civilă vă rugăm să vă prezentați la primărie în intervalul orar 09:00-12:00, L-V.

 

Înregistrarea decesului

În cazul decesului survenit din motive naturale:

 • certificatul medical constatator al decesului – întocmit de medic;
 • buletin/cartea de identitate – pentru cetăţenii români (paşaport, carnetul de identitate, legitimaţie provizorie – pentru cetăţeanul străin);
 • buletinul/cartea de identitate a declarantului – aparţinător;
 • certificat de nastere – original si copie xerox;
 • certificat de casatorie – original si copie xerox;
 • la persoanele pana in 50 ani livret militar.
 • actul de indentitate a declarantului – (original si copie xerox)

 

În cazul decesului datorat unei SINUCIDERI, ACCIDENT, ALTE CAUZE VIOLENTE şi în cazul găsirii unui cadavru, pe lângă actele precizate mai sus, OBLIGATORIU – DOVADA DE LA POLIŢIE SAU PARCHET DIN CARE SĂ REZULTE CĂ UNA DIN ACESTE AUTORITĂŢI A FOST SESIZATĂ DESPRE DECES.

 

Termenul de declarare a decesului:

 • 3 zile de la data încetării din viaţă a persoanei, termen în care se cuprinde atât ziua în care s-a produs decesul, cât şi ziua în care se face declaraţia.
 • 48 de ore, când decesul se datorează unei sinucideri, unui accident sau altor cauze violente, precum şi în cazul găsirii unui cadavru, socotit din momentul decesului sau al găsirii cadavrului. În acest caz pentru întocmirea actului de deces este necesară dovada eliberată de poliţie sau de Parchet din care să rezulte că una dintre aceste autorităţi a fost sesizată în legătură cu decesul.