Acte necesare ajutor incalzire 2021:

– documente identitate din care sa reiasa componenta familiei;
– act de proprietate sau din care sa reiasa ca exista asupra imobilului un drept de folosinta conform legii;
– adeverinta de venituri de la ANAF;
– talon de pensie;
– adeverinta de la locul de munca;
– factura electricitate;

Cerere2021

Lasă un răspuns