Mulțumim pentru implicare!

Propuneri, idei de proiecte, sesizari

  • Petiții

In atentia

Primarului/Consiliului Local/Departamentului...

Subsemnatul/Subsemnata,

Nume și prenume

Dimiciliu

Tel:

Vă aduc la cunoștință următoarele situații, probleme:

Vă rugăm precizați problema și cum vă afectează pe dvs și restul comunității (dacă este cazul)

În baza legilor:

Lege

Lege

Lege

Din situația de fapt expusă mai sus, solicit următoarele:

Primăria Adunații-Copăceni